Aktuálne z obce

obecne zastupitelstvo

S t a r o s t a o b c e H r a š n é

V Hrašnom dňa 24. mája 2024

P o z v á n k a
Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2024 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Žiadosť Ing. Anny Ďurinovej, Margity Jurášovej a Branislava Juráša o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Hrašné a obce Kostolné nachádzajúce sa pri rodinnom dome č. 200 a sú súčasťou jeho aktuálneho betónového oplotenia v k.ú. Hrašné
 6. Schválenie obsahu Kroniky obce za rok 2023.
 7. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:
 • Informácia k projektu Zníženia energetickej náročnosti budovy ObÚ a MŠ
 • Informácia zo stretnutí a jednaní s predstaviteľmi Environmentálneho fondu, štátnej správy SR a Ministerstva životného prostredia.
 • Informácia k sťahovaniu Obecného úradu a Materskej škôlky do náhradných priestorov do a pri KD.
 • Informácia k projektu Komunitné centrum na Hodulovom Vrchu + získanie ešte dodatočnej dotácie (ktorá bola určená pre obec Višňové)
 • Informácia k žiadosti o získanie dotácie z Ministerstva financií SR na novú kosačku pre potreby obce Hrašné.
 • Informácia k podaniu žiadosti na Okresný úrad, Odbor životného prostredia na výrub 17 ks drevín – líp na miestnom cintoríne, ktoré poškodzujú hrobové miesta (pomníky pozostalých)

8. Informácia o oprave miestnej komunikácie na Polákovom Vrchu. 9. Termín nasledujúceho ObZ ( 24. alebo 31. 06.2024) 10. Diskusia 11. Záver
Starosta obce Hrašné
Mgr. Pavel Hučko

Oznámenia obecného úradu Platí pre: Celú obec  
Vytvoril: Obec Hrašné 24. 5. 2024 10:07
Prílohy k hláseniu
Pozvánka OcZ 29.5.2024.docx Zobraziť

Sťahovanie Obecného úradu

OZNÁMENIE !!!

Obecný úrad v Hrašnom oznamuje občanom že od štvrtka 23.mája 2024 bude Obecný úrad do stredy 29.mája 2024 ZATVORENÝ z dôvodu sťahovania sa do náhradných priestorov z dôvodu rekonštrukcie budovy.
Od stredy 29.mája 2024 bude dočasne fungovať v náhradných priestoroch – kancelárskych unimobunkách umiestnených na parkovisku pri Kultúrnom dome v Hrašnom (do doby ukončenia rekonštrukcie – cca december 2024).
Taktiež od stredy 29.mája 2024 bude prebiehať presťahovanie Materskej škôlky do náhradných priestorov do budovy Kultúrneho domu v Hrašnom.
Počas rekonštrukcie budovy Obecného úradu a Materskej škôlky bude mimo prevádzky aj miestny obecný rozhlas po drôte.
Týmto vás všetkých (občanov ako aj firmy) žiadame o strpenie ako aj nápomocnosť. Vopred vám ďakujeme za pochopenie ako aj pomoc pri modernizácii našej obce.

Voľby do Európskeho parlamentu budú podľa plánu dňa 8. júna 2024 ešte v zasadačke v budove Obecného úradu.

Mgr. Pavel Hučko

Starosta obce Hrašné

Oznámenia obecného úradu Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Obec Hrašné 20. 5. 2024 9:08
Prílohy k hláseniu
Rekoštrukcia ObÚ + MŠ.docx Zobraziť

Aplikácia pre chytré telefóny

Odporúčame stiahnuť ZADARMO do svojho mobilného telefónu aplikáciu. Budete mať vždy aktuálne informácie pri sebe.

Obec Hrašné

Telefón: +421 32/779 03 22
Mobil: +421 918 590 651
E-mail: obec@obechrasne.sk
IČ: 00311634
Adresa: Hrašné 3
916 14 Hrašné
Oficiálne stránky: https://www.obechrasne.sk/

Úradné hodiny

Pondelok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Streda: 7,00 – 11,00 l12,00 – 16,30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 14,30 hod.

Kontaktný formulár

Táto časť stránky je chránená pomocou reCAPTCHA a vzťahujú sa na ňu zásady ochrany súkromia a podmienky služby Google.
  Prosím čakajte...