Aktuálne z obce

obecne zastupitelstvo

P o z v á n k a
Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2024 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom.

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Hrašné k záverečnému účtu obce Hrašné za rok 2023
 6. Schválenie Záverečného účtu Obce Hrašné za rok 2023
 7. Schválenie Stanoviska hlavnej kontrolórky obce Hrašné ku kontrolnej činnosti prevodu majetku obce nad 20.000,– Eur.
 8. Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2023
 9. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:
 • Žiadosť Mgr. Zuzany Nižníkovej o výmenu nehnuteľností
 • Nájomná zmluva s obcou Kostolné ku kanalizácii z Komunitného centra na Hodulovom Vrchu na pozemku v spoločnom vlastníctve.
 • Informácia k VO Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ a MŠ (začatie sťahovania knižnice, zhotovené 2× schody do KD, elektrina do kancelárskych buniek,…)
 • Informácia z MAS k výzve Komunitné centrum na Hodulovom Vrchu.
 • Informácia ohľadom určenia stavebného úradu k projektu Komunitné centrum + stavebné povolenie
 • Vytvorenie spevnenej plochy pod kontajneri na sklo (4×)
 • Obmena kontajnerov na TKO pri bytovkách (6 ks)
 • Informácia k Pozemkovým úpravám v obci Hrašné
 • Informácia zo ZMOS Myjavského regiónu

10. Termín nasledujúceho ObZ ( 27.03.2024) 11. Diskusia 12. Záver

Starosta obce Hrašné
Mgr. Pavel Hučko

Oznámenia obecného úradu Platí pre: Celú obec  
Vytvoril: Obec Hrašné 23. 2. 2024 8:12
Prílohy k hláseniu
Pozvánka OcZ 28.2.2024.docx Zobraziť

ZOOM Optika Bratislava

Dňa 07.02.2024 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Ponúka bezplatné zmeranie dioptrií a očného tlaku a nové okuliare vo výhodných cenách. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred OÚ, v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Predaj Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Obec Hrašné 5. 2. 2024 9:09

Aplikácia pre chytré telefóny

Odporúčame stiahnuť ZADARMO do svojho mobilného telefónu aplikáciu. Budete mať vždy aktuálne informácie pri sebe.

Obec Hrašné

Telefón: +421 32/779 03 22
Mobil: +421 918 590 651
E-mail: obec@obechrasne.sk
IČ: 00311634
Adresa: Hrašné 3
916 14 Hrašné
Oficiálne stránky: https://www.obechrasne.sk/

Úradné hodiny

Pondelok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Streda: 7,00 – 11,00 l12,00 – 16,30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 14,30 hod.

Kontaktný formulár

Táto časť stránky je chránená pomocou reCAPTCHA a vzťahujú sa na ňu zásady ochrany súkromia a podmienky služby Google.
  Prosím čakajte...