Aktuálne z obce

predaj živej hydiny

Hydinárska Farma prijíma objednávky na 7 mesačne nosnice, 4 týždňové kačky, 15 týždňové morky o váhe 6 kg a 1 ročne sliepky cena za kus je od 4,90€ . Objednávky na tel.čisle: 0940 049 578 Dovoz sa uskutočni 1.6.2023 štvrtok až domov objednávateľovi.

Predaj Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Obec Hrašné 30. 5. 2023 9:43

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne: 01.06.2023 08:00 do: 19:00 02.06.2023 08:00 do: 17:00 07.06.2023 08:00 do: 19:00 08.06.2023 08:00 do: 19:00 bude v celej našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Opravy inžinierskych sietí, odstávky a odpočty vody, elektriny a plynu Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Obec Hrašné 19. 5. 2023 8:44

obecne zastupitelstvo

P o z v á n k a
Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2023 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Geodetické zameranie pozemku p.č. 8458/1 (miestna komunikácia) v osade U Štefíkov
 6. Vypracovanie projektovej dokumentácie Klubovne (bývalý obchod) na Hodulovom Vrchu (budova obce)
 7. Vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie kuchyne v Reštaurácii U Felberu (budova obce)
 8. Druhá úprava – zmena rozpočtu obce
 9. Úprava „nájomného“ v nájomných – obecných bytoch
 10. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:
 • Opätovné trestné oznámenia zo strany p. Mgr. Nižníkovej
 • Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu s PD Stará Turá
 • Návrh projektu školského dvora MŠ
 • Dotácie DHZO
 • Dočasné stiahnutie farebných kontajnerov z osady Žadovec
 • Vyhodnotenie obecnej kultúrno spoločenskej akcie „Hrašnárska vareška“ a stavanie májov v obci Hrašné
 • Priestor pre náhradnú výsadbu drevín
 • Nepovolené stavby a stavebné úpravy,… rieši Stavebný úrad – Spoločná úradovňa (Myjava)
 • Spoločné lesy Hrašné-Kostolné – jednanie s PZ Stará Myjava
 • Opravy miestnych komunikácii

11. Termín nasledujúceho ObZ ( návrh – 28. júna 2023) 12. Diskusia 13. Záver

starosta obce Hrašné Mgr. Pavel Hučko

Oznámenia obecného úradu Platí pre: Celú obec  
Vytvoril: Obec Hrašné 19. 5. 2023 8:01
Prílohy k hláseniu
Pozvánka OcZ 24.5.2023.docx Zobraziť

Aplikácia pre chytré telefóny

Odporúčame stiahnuť ZADARMO do svojho mobilného telefónu aplikáciu. Budete mať vždy aktuálne informácie pri sebe.

Obec Hrašné

Telefón: +421 32/779 03 22
Mobil: +421 918 590 651
E-mail: obec@obechrasne.sk
IČ: 00311634
Adresa: Hrašné 3
916 14 Hrašné
Oficiálne stránky: https://www.obechrasne.sk/

Úradné hodiny

Pondelok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Streda: 7,00 – 11,00 l12,00 – 16,30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 14,30 hod.

Kontaktný formulár

Táto časť stránky je chránená pomocou reCAPTCHA a vzťahujú sa na ňu zásady ochrany súkromia a podmienky služby Google.
  Prosím čakajte...